Sunday, February 24, 2019

Bangkit dan tunjukkan pengajaran kepada Kerajaan!

Pada October 2018, mahkamah Austria telah menetapkan kepada sesiapa yang menghina Rasulullah akan dikenakan hukuman Penjara.

Penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW bukan satu yang boleh dianggap mudah kerana ianya boleh menyebabkan Umat Islam berhimpun untuk menjaga kesucian Rasulullah.

Keadaan ini tidak terjadi di Malaysia, di Malaysia, rakyat boleh menghina sesuka hati, sekira mereka ditangkap, mereka akan diberi jaminan pihak Polis.

Ada beberapa perkara yang umat Islam Malaysia perlu buat untuk menbolehkan Kerajaan mengubah undang-undang ini.

Umat Islam perlu berhimpun untuk memberikan isyarat kepada Kerajaan bahawasanya jangan dipermainkan Nabi Muhammad SAW.

Kita perlu berhimpun, secara aman ataupun tidak, sehingga undang-undang Malaysia di ubah dan pesalah di hukum Penjara dengan Sebatan.

Kebiasaan di Malaysia ni, ramai yang berfikiran iberal sehingga sekira Nabi Muhammad SAW dihina pun mereka akan melindungi Pesalah.


Bermula dengan Surat Kepada KeBawah Duli Tuanku

 DAULAT TUANKU Alhamdulillah syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah perkenan Ke bawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertu...